Mom’s Friend’s Rice Cake Gift (2018)

27 Views

I feel lucky
27 Views
4 months ago
100%
มันเป็นช่วงเวลาปกติที่จะอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนของฉันเพื่อไปโรงเรียน ผู้อยู่อาศัยกำลังออกกำลังกายกิจวัตรประจำวันของพวกเขากับ Sangmudang เขาบอกให้เขาระวังว่าวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ติดอยู่กับช่วงเวลาปกติ จากนั้นเป็นต้นมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกคืน

Comments 0